Şəhərlər
Şamaxı
Şamaxı
17°C
Gündüz / Gecə
25°C
17°C
ŞƏHƏRLƏR
ÜZRƏ
Sumqayıt
28°
Gecə 19°C
Naxçıvan
34°
Gecə 19°C
Ağdam
32°
Gecə 19°C
Gəncə
32°
Gecə 19°C
Şamaxı
25°
Gecə 17°C
Quba
25°
Gecə 15°C
Lənkəran
29°
Gecə 18°C