Valyutalar
1 Avro
1 Avro
2.0296 M
M ÜZRƏ
2.029M
1.700M
0.029M
0.485M