Oscar statues
Mətn ölçüsü:
  • 100%

Qədr gecəsinin əməlləri

Bu gecə şam azanından sonra müsəlman dünyasında "Qədr gecəsi" qeyd olunur.

"Ölkə.Az" xəbər verir ki, Qədr gecəsi Ramazan ayının 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələrindən birinə təsadüf edir. Qədr gecəsində əhya saxlanılıdığından (oyaq qalmaq - ölkə.az) bu üç gecəyə həm də “əhya gecələri” deyilir.

Ölkə.az hər üç gecə üçün müştərək olan bəzi əməlləri təqdim edir:

- Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq

- Əhya saxlamaq (şam azanından sübh azanına qədər oyaq qalmaq)

- Quran oxumaq

- Peyğəmbər və onun Əhli-beytinə (ailəsinə - ölkə.az) salavat göndərmək

Qədr gecəsinin xüsusi namazını qılmaq

Namaz iki rükətlidir, hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunulur. Namaz bitdikdən sonra dərhal səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu ileyh” (Allahdan günah və xətalarıma görə üzr diləyir və ona tərəf qayıdıram) deyilməlidir.

- Tövsiyə olunur ki, dualara başlamazdan öncə sədəqə verilsin və ya sədəqə ayrılsın.

- Allahdan çoxlu əfv(bağışlanma) dilənsin.

- Həmçinin tövsiyə olunur, insanlar bu gecə hamıya haqqını halal etsin. İnsan ona pislik edən hər kəsi bağışlasın ki, Allah da həmin şəxsə rəhmət nəzəri ilə baxsın.

- Cövşən-Kəbir duasını oxumaq.

- Fərəc duasının oxunması

Duanın oxunuşu: Əllahummə kulli vəliyyikəl-Huccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihis-saəh, və fi kulli saəh, vəliyyən və hafiza, və qaidən və nasira, və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərzəkə təv`a, və tuməttihəu fiha təvila.

Duanın tərcüməsi: İlahi! Sənin cаnişinin Hüccət ibnil-Həsənə (imam Zaman (ə)) – ona və əcdadına salam və salavatın olsun, indi və hər bir an himayəçi, közətçi, rəhbər, köməkçi, yolgöstərən və qoruyucu ol. O vaxta qədər ki, öz mәslәhәtinlә onu yer üzündə sakin edəsən və onu uzun müddət bəhrələndirəsən.

Qeyd edək ki, Qədr gecəsinin digər əməlləri dini ədəbiyyatlarda daha geniş yer alıb.

Yeri gəlmişkən, Ramazan ayının 21-ci gününün namazı da bu gün tövsiyə olunan rituallar sırasındadır:

Namaz səkkiz rikətdir - dörd (4) ədəd iki rikətlik namaz şəklində qılınır

Namazın hər rikətində "Həmd" surəsindən sonra istənilən surəsinin oxunması qeyd edilir.