Mətn ölçüsü:
  • 100%

Stalin repressiyasının Azərbaycandakı fəalı – “10 aylıq” rəhbərin acı taleyi...

Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov sovet Azərbaycanın sayca səkkizinci rəhbəri olub.

Əslən bakılı, KQB general-leytenantı Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov 6 aprel 1953–12 fevral 1954-cü ilədək, cəmi 10 ay ölkəyə rəhbərlik edib. 

Mir Teymur Yaqubov 1904-cü il noyabrın 6-sında Bakıda anadan olub. 1920-ci ilin iyununda Bakı Soveti Bələdiyyə İdarəsində böyük nəzarətçi, 1925-1926-cı ildə Bakı Soveti Təşkilat Şöbəsinin məsul katibi vəzifəsində çalışıb.

1926-cı ildə Bakı fəhlə fakültəsinin axşam şöbəsində təhsilini bitirən Yaqubov Moskva Torpaqşünaslıq İnstitutunun torpaq quruluşu fakültəsinə daxil olur. 1933-cü ilin mayında isə V. İ. Lenin adına Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmləri Elmi-Tədqiqat Sovxozu İnstitutunda aspiranturanı bitirir. 1927-ci ildən Kommunist partiyasının üzvü olur.

Mir Teymur Yaqubov 1933-cü ilin may ayından Azərbaycan Ali Kommunist Kənd Təsərrüfatı Məktəbinin prorektoru, sonra kafedra müdiri kimi çalışır.

Partiya və siyasi karyerası 

1936-cı ilin iyununda Yaqubov Azərbaycan SSR Komsomol Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi olub və 1938-ci ilin martına qədər bu vəzifəni icra edib. Bu dövr SSRİ NKVD-nin 30 iyul 1937-ci il tarixli 00447 saylı əmri ilə yaradılmış xüsusi üçlüyə qoşulmaqla, Stalin repressiyalarında fəal iştirak edən şəxslərdən biri olur. Bu qrup Azərbaycan ziyalılarının repressiyasında və sürgünlərə göndərilməsində aktiv iştirak edib.

1938-ci ildə Azərbaycan SSR K(b) MK-nin 3-cü katibi seçilir. 

1938-ci il iyulun 18-də 1-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1-ci sessiyasının qərarı ilə Mir Teymur Yaqubov Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri təyin edilir. Eyni zamanda, 1940-cı ilin martından 1941-ci ilin martına qədər Azərbaycan KP MK-nın Təbliğat və Təbliğat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
1941-ci il martın 6-da Yaqubov Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarı yəni daxili işlər naziri olur. Həmin ilin aprelin 7-də isə birinci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin IV sessiyasının qərarı ilə o, Ali Sovetin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. 

Yaqubov 1950-ci ilin iyun ayına qədər Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarı, III dərəcəli Dövlət Təhlükəsizliyi Komissarı, general-leytenant rütbələrində olub. 1950-ci ilin iyununda Azərbaycan KP MK-nın 2-ci katibi olub. İki il sonra, 1952-ci ilin aprelində o, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Bakı Vilayət Komitəsinin birinci katibi seçilib. 

6 aprel 1953-cü il Azərbaycan KP MK-nın IV plenumunun qərarı ilə Mir Teymur Yaqubov Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi təyin edilib və 1954-cü il fevralın 12-dək bu vəzifəni icra edib.

Birinci katib vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Mir Teymur Yaqubov 1954-1957-ci illərdə Xaçmaz konserv zavodunun direktoru, sonra isə “Azprodstroy” layihə-smeta qrupunda mühəndis işləyib.

O, 1956-cı il iyulun 28-də “sosialist qanunçuluğunu kobud şəkildə pozduğuna, Bağırovun və onun dəstəsinin cinayətkar fəaliyyətinə fəal kömək göstərdiyi” ittihamı ilə  Kommunist partiyası sıralarından xaric edilib. Yaqubov bu qərardan apellyasiya şikayəti versə də, onun partiya sıralarından xaricetmə qərarı qüvvədə saxlanılıb.

O 1970-ci ildə dünyasını dəyişib.

Ondan sonra İmam Mustafayev Azərbaycana Birinci katib təyin edilir.

Mürtəza
Ölkə.Az