Mətn ölçüsü:
  • 100%

Seçki hansı bələdiyyələrdə olacaq? - Siyahı

Məlum olduğu kimi, bu il dekabrın 23-də Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.


“Qafqazinfo” həmin seçkilərin keçiriləcəyi bələdiyyələrin siyahısını təqdim edir.


1 saylı Şərur - Sədərək

seçki dairəsi

Şərur rayonu üzrə

1 Axaməd bələdiyyəsi

2 Qorçulu bələdiyyəsi

3 Kürkənd bələdiyyəsi

4 Kürçülü bələdiyyəsi

5 Yengicə bələdiyyəsi

6 Alışar bələdiyyəsi

7 Xələc bələdiyyəsi

8 Düdəngə bələdiyyəsi

9 Zeyvə bələdiyyəsi

10 Cəlilkənd bələdiyyəsi

11 Mahmudkənd bələdiyyəsi

12 Oğlanqala bələdiyyəsi

13 Dəmirçi bələdiyyəsi

14 Kərimbəyli bələdiyyəsi

15 Maxta bələdiyyəsi

16 Şəhriyar bələdiyyəsi

17 Muğanlı bələdiyyəsi

Sədərək rayonu üzrə

18 Qaraağac bələdiyyəsi

19 Heydərabad bələdiyyəsi

20 Sədərək bələdiyyəsi

 

2 saylı Şərur seçki dairəsi

1 Şərur bələdiyyəsi

2 Gümüşlü bələdiyyəsi

3 Havuş bələdiyyəsi

4 Yeni Havuş bələdiyyəsi

5 Həmzəli bələdiyyəsi

6 Məmmədsabir bələdiyyəsi

7 Muğancıq Mehrab bələdiyyəsi

8 Sərxanlı bələdiyyəsi

9 Yuxarı Yaycı bələdiyyəsi

10 Ərəbyengicə bələdiyyəsi

11 Tumaslı bələdiyyəsi

12 Aşağı Daşarx bələdiyyəsi

13 Arbatan bələdiyyəsi

14 Dərvişlər bələdiyyəsi

15 Çəmənli bələdiyyəsi

16 Qarahəsənli bələdiyyəsi

17 Aşağı Aralıq bələdiyyəsi

18 Tənənəm bələdiyyəsi

19 Axura bələdiyyəsi

20 Qarxun bələdiyyəsi

21 Aşağı Yaycı bələdiyyəsi

22 İbadulla bələdiyyəsi

23 Qışlaqabbas bələdiyyəsi

24 Siyaqut bələdiyyəsi

25 Kosacan bələdiyyəsi

26 Yuxarı Daşarx bələdiyyəsi

27 Dərəkənd bələdiyyəsi

28 Püsyan bələdiyyəsi

29 Xanlıqlar bələdiyyəsi

30 Ələkli bələdiyyəsi

31 Vərməziyar bələdiyyəsi

32 Çərçiboğan bələdiyyəsi

33 Yuxarı Aralıq bələdiyyəsi

34 Çomaxtur bələdiyyəsi

35 Danyeri bələdiyyəsi

36 Dizə bələdiyyəsi

 

3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan

seçki dairəsi

Babək rayonu üzrə

1 Babək bələdiyyəsi

2 Məmmədrza Dizə bələdiyyəsi

3 Yuxarı Buzqov bələdiyyəsi

4 Gərməçataq bələdiyyəsi

5 Şəkərabad bələdiyyəsi

6 Məzrə bələdiyyəsi

7 Yuxarı Uzunoba bələdiyyəsi

8 Aşağı Buzqov bələdiyyəsi

9 Qoşadizə bələdiyyəsi

10 Şıxmahmud bələdiyyəsi

11 Didivar bələdiyyəsi

12 Nəzərabad bələdiyyəsi

13 Kərimbəyli bələdiyyəsi

14 Kültəpə bələdiyyəsi

15 Payız bələdiyyəsi

Kəngərli rayonu üzrə

16 Yeni Kərki bələdiyyəsi

17 Xok bələdiyyəsi

18 Qarabağlar bələdiyyəsi

19 Yurdçu bələdiyyəsi

20 Qıvraq bələdiyyəsi

21 Qabıllı bələdiyyəsi

22 Şahtaxtı bələdiyyəsi

23 Çalxanqala bələdiyyəsi

24 Xıncab bələdiyyəsi

25 Böyükdüz bələdiyyəsi

Naxçıvan üzrə

26 Qaraçuq bələdiyyəsi

27 Qaraxanbəyli bələdiyyəsi

28 Tumbul bələdiyyəsi

 

4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi

1 Naxçıvan bələdiyyəsi

2 Əliabad bələdiyyəsi

 

5 saylı Şahbuz-Babək seçki dairəsi

Şahbuz rayonu üzrə

1 Daylaqlı bələdiyyəsi

2 Türkeş bələdiyyəsi

3 Gömür bələdiyyəsi

4 Ağbulaq bələdiyyəsi

5 Şada bələdiyyəsi

6 Sələsüz bələdiyyəsi

7 Ayrınc bələdiyyəsi

8 Mahmudoba bələdiyyəsi

9 Badamlı qəsəbə bələdiyyəsi

10 Nursu bələdiyyəsi

11 Güney Qışlaq bələdiyyəsi

12 Qızıl Qışlaq bələdiyyəsi

13 Yuxarı Qışlaq bələdiyyəsi

14 Aşağı Qışlaq bələdiyyəsi

15 Şahbuz bələdiyyəsi

16 Şahbuz kənd bələdiyyəsi

17 Kolanı bələdiyyəsi

18 Badamlı bələdiyyəsi

19 Külüs bələdiyyəsi

20 Keçili bələdiyyəsi

21 Biçənək bələdiyyəsi

22 Kükü bələdiyyəsi

Babək rayonu üzrə

23 Naxışnərgiz bələdiyyəsi

24 Sirab bələdiyyəsi

25 Vayxır bələdiyyəsi

26 Qahab bələdiyyəsi

27 Cəhri bələdiyyəsi

 

6 saylı Culfa - Babək seçki dairəsi

Culfa rayonu üzrə

1 Culfa bələdiyyəsi

2 Gülüstan bələdiyyəsi

3 Teyvaz bələdiyyəsi

4 Ləkətağ bələdiyyəsi

5 Göynük bələdiyyəsi

6 Əlincə bələdiyyəsi

7 Qazançı bələdiyyəsi

8 Milax bələdiyyəsi

9 Ərəfsə bələdiyyəsi

10 Nəhəcir bələdiyyəsi

11 Ərəzin bələdiyyəsi

12 Əbrəqunus bələdiyyəsi

13 Kırna bələdiyyəsi

14 Bənəniyar bələdiyyəsi

15 Saltaq bələdiyyəsi

16 Xanəgah bələdiyyəsi

17 Göydərə bələdiyyəsi

Babək rayonu üzrə

18 Araz bələdiyyəsi

19 Hacıvar bələdiyyəsi

20 Çeşməbasar bələdiyyəsi

21 Yarımca bələdiyyəsi

22 Zeynəddin bələdiyyəsi

23 Güznüt bələdiyyəsi

24 Nehrəm bələdiy

yəsi

 

7 saylı Ordubad - Culfa seçki dairəsi

Ordubad rayonu üzrə

1 Ordubad bələdiyyəsi

2 Şəhriyar bələdiyyəsi

3 Vələver bələdiyyəsi

4 Kələki bələdiyyəsi

5 Aza bələdiyyəsi

6 Qoşadizə bələdiyyəsi

7 Parağaçay bələdiyyəsi

8 Gilançay bələdiyyəsi

9 Parağa bələdiyyəsi

10 Bist bələdiyyəsi

11 Nəsirvaz bələdiyyəsi

12 Xurs bələdiyyəsi

13 Yuxarı Əndəmic bələdiyyəsi

14 Aşağı Əndəmic bələdiyyəsi

15 Aşağı Əylis bələdiyyəsi

16 Xanağa bələdiyyəsi

17 Unus bələdiyyəsi

18 Düylün bələdiyyəsi

19 Çənnəb bələdiyyəsi

20 Gənzə bələdiyyəsi

21 Nüsnüs bələdiyyəsi

22 Yuxarı Əylis bələdiyyəsi

23 Dəstə bələdiyyəsi

24 Vənənd bələdiyyəsi

25 Dırnıs bələdiyyəsi

26 Üstüpü bələdiyyəsi

27 Azadkənd bələdiyyəsi

28 Sabirkənd bələdiyyəsi

29 Biləv bələdiyyəsi

30 Tivi bələdiyyəsi

Culfa rayonu üzrə

31 Şurud bələdiyyəsi

32 Dizə bələdiyyəsi

33 Camaldın bələdiyyəsi

34 Yaycı bələdiyyəsi

 

8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi

1 Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi

1 M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsi

Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

10 saylı Binəqədi üçüncü

seçki dairəsi

1 Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi

2 Biləcəri bələdiyyəsi

Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi

1 Çeyildağ bələdiyyəsi

2 Qızıldaş bələdiyyəsi

3 Sanqaçal bələdiyyəsi

4 Ələt bələdiyyəsi

5 Qobustan bələdiyyəsi

6 Sahil bələdiyyəsi

7 Ümid bələdiyyəsi

8 Müşviqabad bələdiyyəsi

 

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal

seçki dairəsi

Qaradağ rayonu üzrə

1 Lökbatan bələdiyyəsi

2 Puta bələdiyyəsi

3 Korgöz bələdiyyəsi

Binəqədi rayonu üzrə

4 Xocəsən bələdiyyəsi

Yasamal rayonu üzrə

Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

13 saylı Xəzər-Pirallahı seçki dairəsi

Xəzər rayonu üzrə

1 Mərdəkan bələdiyyəsi

2 Buzovna bələdiyyəsi

3 Qala bələdiyyəsi

4 Şağan bələdiyyəsi

Pirallahı rayonu üzrə

5 Pirallahı bələdiyyəsi

6 Gürgən bələdiyyəsi

7 Çilov - Neft Daşları bələdiyyəsi

 

14 saylı Xəzər seçki dairəsi

1 Türkan bələdiyyəsi

2 Zirə bələdiyyəsi

3 Şüvəlan bələdiyyəsi

4 Binə bələdiyyəsi

 

15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi

Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi

Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi

1 Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

18 saylı Nərimanov - Nizami

seçki dairəsi

Nərimanov bələdiyyəsi

(bir hissəsi)

Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi

Nərimanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi

1 Nərimanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi

1 Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi

Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

23 saylı Nəsimi - Səbail seçki dairəsi

Nəsimi rayonu üzrə

Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

Səbail rayonu üzrə

Səbail bələdiyyəsi (bir hissəsi)

24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi

Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

1 Keşlə bələdiyyəsi

25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi

 

1 Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi

1 Bakıxanov bələdiyyəsi

 

27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsi

1 Pirşağı bələdiyyəsi

2 Sabunçu bələdiyyəsi

3 Ramana bələdiyyəsi

4 Balaxanı bələdiyyəsi

5 Kürdəxanı bələdiyyəsi

Zabrat bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

28 saylı Sabunçu üçüncü

seçki dairəsi

1 Bilgəh bələdiyyəsi

2 Nardaran bələdiyyəsi

3 Zabrat bələdiyyəsi(bir hissəsi)

4 Ma

ştağa bələdiyyəsi

 

29 saylı Səbail seçki dairəsi

1 Səbail bələdiyyəsi (bir hissəsi)

2 Badamdar bələdiyyəsi

3 Bibiheybət bələdiyyəsi

 

30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi

1 Zığ bələdiyyəsi

2 Hövsan bələdiyyəsi

Qaraçuxur bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi

1 Qaraçuxur bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi

1 Bülbülə bələdiyyəsi

2 Əmircan bələdiyyəsi

3 Yeni Suraxanı bələdiyyəsi

 

33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi

1 Əhmədli bələdiyyəsi

Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi

1 Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi

Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi

Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

37 saylı Nizami birinci (Gəncə)

seçki dairəsi

Gəncə ş. Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

38 saylı Nizami ikinci (Gəncə)

seçki dairəsi

1 Gəncə ş. Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə)

seçki dairəsi

1 Hacıkənd bələdiyyəsi

Gəncə ş.Kəpəz bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə)

seçki dairəsi

1 Gəncə ş.Kəpəz bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi

1 Corat bələdiyyəsi

Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi

1 Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

43 saylı Sumqayıt üçüncü

seçki dairəsi

Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

44 saylı Sumqayıt -Xızı seçki dairəsi

Sumqayıt üzrə

1 Hacı Zeynalabdin bələdiyyəsi

Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

Xızı rayonu üzrə

2 Ağdərə bələdiyyəsi

3 Qarabulaq bələdiyyəsi

4 Baxışlı bələdiyyəsi

5 Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi

6 Xızı bələdiyyəsi

7 Tıxlı bələdiyyəsi

8 Giləzi bələdiyyəsi

9 Yeni Yaşma bələdiyyəsi

10 Altıağac bələdiyyəsi

11 Sitalçay bələdiyyəsi

12 Şuraabad bələdiyyəsi

13 Məşədi Həsən bələdiyyəsi

 

45 saylı Abşeron seçki dairəsi

1 Xırdalan bələdiyyəsi

2 Mehdiabad bələdiyyəsi

3 Masazır bələdiyyəsi

4 Fatmayı bələdiyyəsi

5 Görədil bələdiyyəsi

6 Məmmədli bələdiyyəsi

7 Digah bələdiyyəsi

 

46 saylı Şirvan seçki dairəsi

1 Şirvan bələdiyyəsi

2 Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsi

 

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi

1 Mingəçevir bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

48 saylı Yevlax seçki dairəsi

1 Yevlax bələdiyyəsi

2 Aşağı Qarxun bələdiyyəsi

3 Qaraməmmədli bələdiyyəsi

4 Yuxarı Qarxun bələdiyyəsi

5 Səmədabad bələdiyyəsi

6 Malbinəsi bələdiyyəsi

7 Qaramanlı bələdiyyəsi

8 Kövər bələdiyyəsi

9 Qoyunbinəsi bələdiyyəsi

 

49 saylı Yevlax - Mingəçevir

seçki dairəsi

Yevlax rayonu üzrə

1 Cırdaxan bələdiyyəsi

2 Ərəbbəsrə bələdiyyəsi

3 Hürüuşağı bələdiyyəsi

4 Aşağı Salamabad bələdiyyəsi

5 Balçılı bələdiyyəsi

6 Qaraoğlan bələdiyyəsi

7 Yaldili bələdiyyəsi

8 Hacıselli bələdiyyəsi

9 Varvara bələdiyyəsi

10 Nərimanabad bələdiyyəsi

11 Xanabad bələdiyyəsi

12 Ərəş bələdiyyəsi

13 Nemətabad bələdiyyəsi

14 Gülövşə bələdiyyəsi

15 Aşağı Bucaq bələdiyyəsi

16 Tanrıqulular bələdiyyəsi

17 Salahlı bələdiyyəsi

18 Havarlı bələdiyyəsi

19 Xaldan bələdiyyəsi

20 Aran bələdiyyəsi

Mingəçevir şəhəri üzrə

Mingəçevir bələdiyyəsi (bir hissəsi)

 

50 saylı Abşeron-Qobustan

seçki dairəsi

Abşeron rayonu üzrə

1 Hökməli bələdiyyəsi

2 Güzdək bələdiyyəsi

3 Pirəkəşkül-Qobustan bələdiyyəsi

4 Aşağı Güzdək bələdiyyəsi

5 Qobu bələdiyyəsi

6 Ceyranbatan bələdiyyəsi

7 Saray bələdiyyəsi

8 Novxanı bələdiyyəsi

Qobustan rayonu üzrə

9 Qobustan bələdiyyəsi

10 Dərəkənd bələdiyyəsi

11 Bədəlli bələdiyyəsi

12 Yekəxana bələdiyyəsi

13 Qurbançı bələdiyyəsi

14 Təklə bələdiyyəsi

15 Ərəbşalbaş bələdiyyəsi

16 Təklə Mirzəbaba bələdiyyəsi

17 Cəyirli bələdiyyəsi

18 Şıxzahırlı bələdiyyəsi

19 Cəmcəmli bələdiyyəsi

20 Sündü bələdiyyəsi

21 Poladlı bələdiyyəsi

22 Xilmilli bələdiyyəsi

23 Nabur bələdiyyəsi

24 Ərəbqədim bələdiyyəsi

 

51 saylı Qusar seçki dairəsi

1 Qusar bələdiyyəsi

2 Xuluq bələdiyyəsi (əlavə)

3 Əcəxur bələdiyyəsi

4 Yuxarı Qələnxur bələdiyyəsi

5 Gilahoba bələdiyyəsi

6 Yuxarı Zeyxur bələdiyyəsi

7 Gündüzqala bələdiyyəsi

8 Sudur bələdiyyəsi

9 Avaran bələdiyyəsi

10 Aşağı Ləgər bələdiyyəsi

11 Düztahir bələdiyyəsi

12 Əniq bələdiyyəsi

13 İmamqulukənd bələdiyyəsi

14 Yasab bələdiyyəsi

15 Köhnə Xudat bələdiyyəsi

16 Gədəzeyxur bələdiyyəsi

17 Mucuq bələdiyyəsi

18 Piral bələdiyyəsi

19 Urva bələdiyyəsi

20 Həzrə bələdiyyəsi

21 Şirvanovka bələdiyyəsi

22 Quxuroba bələdiyyəsi

23 Samur bələdiyyəsi

24 Kuzun bələdiyyəsi

25 Hil bələdiyyəsi

 

52 saylı Quba seçki dairəsi

1 Quba bələdiyyəsi

2 Küpçal-Dağlı bələdiyyəsi

3 Şuduq bələdiyyəsi

4 Timiryazev bələdiyyəsi

5 Alekseyevka bələdiyyəsi

6 Talabıqışlaq bələdiyyəsi

7 Susay bələdiyyəsi

8 Tüləkəran bələdiyyəsi

9 Yerfi bələdiyyəsi

10 Söhüb bələdiyyəsi

11 Buduq bələdiyyəsi

12 Qırmızı Qəsəbə bələdiyyəsi

13 Qəçrəş bələdiyyəsi

14 İspik bələdiyyəsi

15 Rustov bələdiyyəsi

16 Əlik bələdiyyəsi

17 Xınalıq bələdiyyəsi

18 Vəlvələ bələdiyyəsi

19 Zərqava bələdiyyəsi

 

53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi

Quba rayonu üzrə

1 Ağbil bələdiyyəsi (əlavə)

2 Alpan bələdiyyəsi

3 Amsar bələdiyyəsi

4 Aşağı Atuc bələdiyyəsi

5 Barlı bələdiyyəsi

6 Birinci Nügədi bələdiyyəsi

7 Digah-Xucbala bələdiyyəsi

8 Hacıhüseynli bələdiyyəsi

9 İkinci Nügədi bələdiyyəsi

10 Vladimirovka bələdiyyəsi

11 Zərdabi bələdiyyəsi

12 Xaltan bələdiyyəsi

13 Qonaqkənd bələdiyyəsi

14 Güləzi bələdiyyəsi

15 Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi

Qusar rayonu üzrə

16 Bala Qusar bələdiyyəsi

17 Kuzunqışlaq bələdiyyəsi

18 Qalacıq bələdiyyəsi

19 Xuray bələdiyyəsi

 

54 saylı Şabran - Siyəzən

seçki dairəsi

Şabran rayonu üzrə

1 Şabran bələdiyyəsi

2 Çuxurazəmi bələdiyyəsi

3 Pirəmsən bələdiyyəsi

4 Taxtalar bələdiyyəsi

5 Pirəbədil bələdiyyəsi

6 Çölquşçu bələdiyyəsi

7 Dəvəçi bələdiyyəsi

8 Gəndov bələdiyyəsi

9 Aygünlü bələdiyyəsi

10 Rəhimli bələdiyyəsi

11 Uzunboyad bələdiyyəsi

12 Şahnəzərli bələdiyyəsi

13 Ağalıq bələdiyyəsi

14 Ağbaş bələdiyyəsi

15 Əmirxanlı bələdiyyəsi

Siyəzən rayonu üzrə

16 Siyəzən bələdiyyəsi

17 Yenikənd bələdiyyəsi

18 Zarat bələdiyyəsi

19 Məşrif bələdiyyəsi

20 Gilgilçay bələdiyyəsi

21 Həmyə bələdiyyəsi

22 Beşdam bələdiyyəsi

23 Sədan bələdiyyəsi

24 Eynibulaq bələdiyyəsi

25 Dağ Quşçu bələdiyyəsi

26 Yuxarı Ələz bələdiyyəsi

 

55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi

1 Xaçmaz bələdiyyəsi

2 Ağyazı Buduq bələdiyyəsi

3 Aşağı Zeyid bələdiyyəsi

4 Çarxı bələdiyyəsi

5 Hacıəlibəy bələdiyyəsi

6 Hülövlü bələdiyyəsi

7 Köhnə Xaçmaz bələdiyyəsi

8 Müşkür bələdiyyəsi

9 Qalağan bələdiyyəsi

10 Qaraçaycek bələdiyyəsi

11 Qaraçı bələdiyyəsi

12 Qaraqurdlu bələdiyyəsi

13 Qobuqıraq bələdiyyəsi

14 Xaspoladoba bələdiyyəsi

15 Yergüc bələdiyyəsi

 

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi

1 Xudat bələdiyyəsi

2 Alekseyevka bələdiyyəsi

3 Bostançı bələdiyyəsi

4 Əhmədoba bələdiyyəsi

5 Gödəkli bələdiyyəsi

6 Həsənqala bələdiyyəsi

7 İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi

8 Köhnə Xudat bələdiyyəsi

9 Ləcət bələdiyyəsi

10 Müqtədir bələdiyyəsi

11 Mürşüdoba bələdiyyəsi

12 Nabran bələdiyyəsi

13 Nərəcan bələdiyyəsi

14 Niyazoba bələdiyyəsi

15 Palçıqoba bələdiyyəsi

16 Pirquluoba bələdiyyəsi

17 Qımılqışlaq bələdiyyəsi

18 Qusarçay bələdiyyəsi

19 Seyidlikəndyeri bələdiyyəsi

20 Susayqışlaq bələdiyyəsi

21 Uzunoba bələdiyyəsi

22 Yalama bələdiyyəsi

23 Yeni Həyat bələdiyyəsi

 

57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi

1 Kürdəmir bələdiyyəsi

2 Atakişili bələdiyyəsi

3 Böyük Kəngərli bələdiyyəsi

4 Cəyli bələdiyyəsi

5 Çöhranlı bələdiyyəsi

6 Dəyirmanlı bələdiyyəsi

7 Muradxan bələdiyyəsi

8 Mürtülü bələdiyyəsi

9 Pirili bələdiyyəsi

10 Qarabucaq qəsəbə bələdiyyəsi

11 Qarasaqqal bələdiyyəsi

12 Şahsevən bələdiyyəsi

13 Şilyan bələdiyyəsi

14 Şıxımlı bələdiyyəsi

15 Sovla bələdiyyəsi

16 Topalhəsənli bələdiyyəsi

17 Xırdapay bələdiyyəsi

18 Yenikənd bələdiyyəsi

 

58 saylı Hacıqabul - Kürdəmir

seçki dairəsi

Hacıqabul rayonu üzrə

1 Hacıqabul bələdiyyəsi

2 Abdulabad bələdiyyəsi

3 Atbulaq bələdiyyəsi

4 Meyniman bələdiyyəsi

5 Birinci Udullu bələdiyyəsi

6 Ələtli bələdiyyəsi

7 Muğan bələdiyyəsi

8 Navahı bələdiyyəsi

9 Navahı qəsəbə bələdiyyəsi

10 Padar bələdiyyəsi

11 Qarasu bələdiyyəsi

12 Qubalıbalaoğlan bələdiyyəsi

13 Rəncbər bələdiyyəsi

14 Talış bələdiyyəsi

15 İkinci Udullu bələdiyyəsi

Kürdəmir rayonu üzrə

16 Karrar bələdiyyəsi

17 Karrar qəsəbə bələdiyyəsi

 

59 saylı Salyan seçki dairəsi

1 Salyan bələdiyyəsi

2 Şorsulu bələdiyyəsi

3 Sarvan bələdiyyəsi

4 Qızılağac bələdiyyəsi

5 Marışlı bələdiyyəsi

6 Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsi

7 Arbatan bələdiyyəsi

 

60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi

Salyan rayonu üzrə

1 Aşağı Noxudlu bələdiyyəsi

2 Varlı bələdiyyəsi

3 Çuxanlı bələdiyyəsi

4 Həsənli bələdiyyəsi

5 Kərimbəyli bələdiyyəsi

6 Kürsəngi bələdiyyəsi

7 Parça Xələc bələdiyyəsi

8 Qarabağlı bələdiyyəsi

9 Qaraçala bələdiyyəsi

10 Xələc bələdiyyəsi

11 Xıdırlı bələdiyyəsi

12 Yenikənd bələdiyyəsi

13 Yolüstü bələdiyyəsi

Neftçala rayonu üzrə

14 Aşağı Surra bələdiyyəsi

15 Qaraqaşlı bələdiyyəsi

 

61 saylı Neftçala seçki dairəsi

1 Neftçala bələdiyyəsi

2 Aşağı Qaramanlı bələdiyyəsi

3 Boyat bələdiyyəsi

4 Həsənabad bələdiyyəsi

5 Qaçaqkənd bələdiyyəsi

6 Qədimkənd bələdiyyəsi

7 Qırmızıkənd bələdiyyəsi

8 Tatarməhlə bələdiyyəsi

9 Yenikənd bələdiyyəsi

10 Yeniqışlaq bələdiyyəsi

11 Yuxarı Qaramanlı bələdiyyəsi

12 Xəzər bələdiyyəsi

13 Xıllı bələdiyyəsi

14 Xol Qarabucaq bələdiyyəsi

15 Xol Qaraqaşlı bələdiyyəsi

 

62 saylı Saatlı seçki dairəsi

1 Saatlı bələdiyyəsi

2 Azadkənd bələdiy

yəsi

3 Sarıcalar bələdiyyəsi

4 Dədə Qorqud bələdiyyəsi

5 Əbil bələdiyyəsi

6 Əhmədbəyli bələdiyyəsi

7 Əliabad bələdiyyəsi

8 Şirinbəyli bələdiyyəsi (əlavə)

9 Günəşli bələdiyyəsi

10 Çolpı bələdiyyəsi

11 Xanlarkənd bələdiyyəsi

12 Qarayevkənd bələdiyyəsi

13 Məmmədabad bələdiyyəsi

14 Soltanabad bələdiyyəsi

15 Mollavazlı bələdiyyəsi

16 Mircəlal bələdiyyəsi

17 Nəsimikənd bələdiyyəsi

18 Sımada bələdiyyəsi

19 Qara Nuru bələdiyyəsi

20 Qazanbatan bələdiyyəsi

21 Fətəlikənd bələdiyyəsi

22 Genişkənd bələdiyyəsi

 

63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi

1 Sabirabad bələdiyyəsi

2 Surra bələdiyyəsi

3 Kürkəndi bələdiyyəsi

4 Axısxa bələdiyyəsi

5 Qalağayın bələdiyyəsi

6 Qaralar bələdiyyəsi

7 Quruzma bələdiyyəsi

 

64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi

1 Azadkənd bələdiyyəsi

2 Çöl Beşdəli bələdiyyəsi

3 Əliləmbəyli bələdiyyəsi

4 Minbaşı bələdiyyəsi

5 Moranlı bələdiyyəsi

6 Muğan Gəncəli bələdiyyəsi

7 Nizami bələdiyyəsi

8 Qaragüney bələdiyyəsi

9 Şəhriyar bələdiyyəsi (əlavə)

10 Şıx Salahlı bələdiyyəsi

11 Güdəcühür bələdiyyəsi

12 Həşimxanlı bələdiyyəsi

13 Ulacalı bələdiyyəsi

14 Əhmədabad bələdiyyəsi

15 Qaratəpə bələdiyyəsi

 

65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir

seçki dairəsi

Saatlı rayonu üzrə

1 Bəylər bələdiyyəsi

2 Əlisoltanlı bələdiyyəsi

3 Seyidlər bələdiyyəsi

4 Qaracalar bələdiyyəsi

5 Gomuşçu bələdiyyəsi

6 Varxan bələdiyyəsi

7 Məzrəli bələdiyyəsi

8 Kamallı-Hacıqasımlı bələdiyyəsi

9 Nərimanov bələdiyyəsi

10 Dəlilər bələdiyyəsi

11 Novruzlu bələdiyyəsi

12 Qıraqlı bələdiyyəsi

13 Mustafabəyli bələdiyyəsi

14 Bəylik bələdiyyəsi

Sabirabad rayonu üzrə

15 Qasımbəyli bələdiyyəsi

16 Cavad bələdiyyəsi

17 Yolçubəyli bələdiyyəsi

Kürdəmir rayonu üzrə

18 Axtaçı bələdiyyəsi

19 Carlı bələdiyyəsi

20 Ərəb Qubalı bələdiyyəsi

21 Ərəbxana bələdiyyəsi

22 Mehdili bələdiyyəsi

23 Mollakənd bələdiyyəsi

24 Qocalı bələdiyyəsi

25 Sığırlı bələdiyyəsi

26 Sor Sor bələdiyyəsi

27 Köhünlü bələdiyyəsi

 

66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi

1 Biləsuvar bələdiyyəsi

2 Ağalıkənd bələdiyyəsi

3 Ağayrı bələdiyyəsi

4 Amankənd bələdiyyəsi

5 Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi

6 Bağbanlar bələdiyyəsi

7 Bəydili bələdiyyəsi

8 Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi

9 Dərvişli bələdiyyəsi

10 Əsgərabad bələdiyyəsi

11 Çaylı bələdiyyəsi

12 İsmətli bələdiyyəsi

13 Günəşli bələdiyyəsi

14 Nərimankənd bələdiyyəsi

15 Nəsimi bələdiyyəsi

16 Ovçubərə bələdiyyəsi

17 Səmədabad bələdiyyəsi

18 Təzəkənd bələdiyyəsi

19 Yuxarı Ağalı bələdiyyəsi

20 Yuxarı Cürəli bələdiyyəsi

 

67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi

1

Cəlilabad bələdiyyəsi

2 Astanlı bələdiyyəsi

3 Badamağac bələdiyyəsi

4 Cəlayir bələdiyyəsi

5 Cəngan bələdiyyəsi

6 Hamarqışlaq bələdiyyəsi

7 Kövüzbulaq bələdiyyəsi

8 Kürdlər bələdiyyəsi

9 Ləkin bələdiyyəsi

10 Sərhədabad bələdiyyəsi

11 Seyidbazar bələdiyyəsi

12 Şorbaçı bələdiyyəsi

13 Zopun bələdiyyəsi

14 Muğan bələdiyyəsi

 

68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi

1 Alar bələdiyyəsi

2 Boyxanlı bələdiyyəsi

3 Əliqasımlı bələdiyyəsi

4 Gülməmmədli bələdiyyəsi

5 Günəşli bələdiyyəsi

6 Mikayıllı bələdiyyəsi

7 Qarakazımlı bələdiyyəsi

8 Qarazəncir bələdiyyəsi

9 Şabanlı bələdiyyəsi

10 Sabirabad bələdiyyəsi

11 Şiləvəngə bələdiyyəsi

12 Təklə bələdiyyəsi

13 Təzəkənd bələdiyyəsi

14 Üçtəpə bələdiyyəsi

15 Uzuntəpə bələdiyyəsi

16 Xanəgah bələdiyyəsi

 

69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar

seçki dairəsi

Cəlilabad rayonu üzrə

1 Ağdaş bələdiyyəsi

2 Göytəpə bələdiyyəsi

3 Kazımabad bələdiyyəsi

 

4 Komanlı bələdiyyəsi

5 Privolnoye bələdiyyəsi

Masallı rayonu üzrə

6 Təklə bələdiyyəsi

7 Köhnə Alvadı bələdiyyəsi

8 Təzə Alvadı bələdiyyəsi

Biləsuvar rayonu üzrə

9 Əliabad bələdiyyəsi

10 Xırmandalı bələdiyyəsi

11 Zəhmətabad bələdiyyəsi

 

70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi

1 Masallı bələdiyyəsi

2 Banbaşı bələdiyyəsi

3 Səmədxanlı bələdiyyəsi

4 Çaxırlı bələdiyyəsi

5 Musakücə bələdiyyəsi

6 Yeddioymaq bələdiyyəsi

7 Şərəfə bələdiyyəsi

8 Xırmandalı bələdiyyəsi

9 Həsənli bələdiyyəsi

10 Qarğalıq bələdiyyəsi

11 Şıxlar bələdiyyəsi

 

71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi

1 Bədəlan bələdiyyəsi

2 Boradigah bələdiyyəsi (əlavə)

3 Ərkivan bələdiyyəsi

4 Hişkədərə bələdiyyəsi

5 Kalinovka bələdiyyəsi

6 Kolatan bələdiyyəsi

7 Lürən bələdiyyəsi

8 Qızılavar bələdiyyəsi

9 Tüklə bələdiyyəsi

10 Göyəçöl bələdiyyəsi

11 Qızılağac bələdiyyəsi

12 Təzəkənd bələdiyyəsi

 

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi

Yardımlı rayonu üzrə

1 Yardımlı bələdiyyəsi

2 Allar bələdiyyəsi

3 Arvana bələdiyyəsi

4 Aşağı Astanlı bələdiyyəsi

5 Avaş bələdiyyəsi

6 Bərcan bələdiyyəsi

7 Bozayran bələdiyyəsi

8 Bürzünbül bələdiyyəsi

9 Çay üzü bələdiyyəsi

10 Ərsilə bələdiyyəsi

11 Ərus bələdiyyəsi

12 Hamarkənd bələdiyyəsi

13 Honuba bələdiyyəsi

14 Horavar bələdiyyəsi

15 Köryədi bələdiyyəsi

16 Kürəkçi bələdiyyəsi

17 Ostayır bələdiyyəsi

18 Peştəsər bələdiyyəsi

19 Pirembel bələdiyyəsi

20 Porsova bələdiyyəsi

21 Şəfəqli bələdiyyəsi

22 Şiləvəngə bələdiyyəsi

23 Sırıq bələdiyyəsi

24 Şıxlar bələdiyyəsi

25 Telavar bələdiyyəsi

26 Urakəran bələdiyyəsi

27 Vərgədüz bələdiyyəsi

28 Vərov bələdiyyəsi

29 Yolocaq bələdiyyəsi

30 Zevin bələdiyyəsi

Masallı rayonu üzrə

31 Güllütəpə bələdiyyəsi

32 Miyanku bələdiyyəsi

33 Qəriblər bələdiyyəsi

34 Qodman bələdiyyəsi

35 Sığdaş bələdiyyəsi

36 Yeyənkənd bələdiyyəsi

 

73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi

1 Lənkəran bələdiyyəsi

2 Göyşaban bələdiyyəsi

3 Şiləvar bələdiyyəsi

4 Sütəmurdov bələdiyyəsi

 

74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi

1 Aşağı Nüvədi bələdiyyəsi

2 Gərmətük bələdiyyəsi

3 Girdəni bələdiyyəsi

4 Günəhir bələdiyyəsi

5 Haftoni bələdiyyəsi

6 Havzova bələdiyyəsi

7 İstisu bələdiyyəsi

8 Kərgəlan bələdiyyəsi

9 Osakücə bələdiyyəsi

10 Şağlakücə bələdiy

yəsi

11 Viravul bələdiyyəsi

12 Viyən bələdiyyəsi

13 Rvo bələdiyyəsi

 

75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi

Lənkəran rayonu üzrə

1 Balıqçılar bələdiyyəsi

2 Boladı bələdiyyəsi

3 Gəgiran bələdiyyəsi

4 Liman bələdiyyəsi

5 Nərimanabad bələdiyyəsi

6 Şağlaser bələdiyyəsi

7 Separadi bələdiyyəsi

8 Vilvan bələdiyyəsi

9 Zövlə bələdiyyəsi

Masallı rayonu üzrə

10 Türkoba bələdiyyəsi

11 Mahmudavar bələdiyyəsi

12 Sərçuvar bələdiyyəsi

13 Xıl bələdiyyəsi

 

76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi

Lənkəran rayonu üzrə

1 Biləsər bələdiyyəsi

2 Hirkan bələdiyyəsi

3 Mamusta bələdiyyəsi

4 Səpnəkəran bələdiyyəsi

5 Siyavar bələdiyyəsi

6 Şürük bələdiyyəsi

7 Xanbulan bələdiyyəsi

8 Xolmili-Şıxakəran bələdiyyəsi

Astara rayonu üzrə

9 Kakalos bələdiyyəsi

10 Pensər bələdiyyəsi

11 Şahağac bələdiyyəsi

12 Asxanakəran bələdiyyəsi

13 Siyaku bələdiyyəsi

14 Təngərüd bələdiyyəsi

15 Şiyəkəran bələdiyyəsi

 

77 saylı Astara seçki dairəsi

1 Astara bələdiyyəsi

2 Artupa bələdiyyəsi

3 Ərçivan bələdiyyəsi

4 Hamoşam bələdiyyəsi

5 Kijəbə bələdiyyəsi

6 Pəlikəş bələdiyyəsi

7 Rudəkənar bələdiyyəsi

8 Şuvi bələdiyyəsi

 

78 saylı Lerik seçki dairəsi

1 Lerik bələdiyyəsi

2 Osyodərə bəiədiyyəsi

3 Blaband bələdiyyəsi

4 Bürsülüm bələdiyyəsi

5 Çayrud bələdiyyəsi

6 Cəngəmiran bələdiyyəsi

7 Conu bələdiyyəsi

8 Dəstər bələdiyyəsi

9 Əliabad bələdiyyəsi

10 Kələxan bələdiyyəsi

11 Kirəvud bələdiyyəsi

12 Livədirqə bələdiyyəsi

13 Mistan bələdiyyəsi

14 Molalan bələdiyyəsi

15 Monidigah bələdiyyəsi

16 Noda bələdiyyəsi

17 Nücü bələdiyyəsi

18 Nuravud bələdiyyəsi

19 Nüvədi bələdiyyəsi

20 Orand bələdiyyəsi

21 Piran bələdiyyəsi

22 Pirəsora bələdiyyəsi

23 Qosmalıan bələdiyyəsi

24 Şingədulan bələdiyyəsi

25 Siyov bələdiyyəsi

26 Tikəband bələdiyyəsi

27 Veri bələdiyyəsi

28 Vizəzəmin bələdiyyəsi

29 Züvüc bələdiyyəsi

 

79 saylı İmişli seçki dairəsi

1 İmişli bələdiyyəsi

2 Aranlı bələdiyyəsi

3 Hacırüstəmli bələdiyyəsi

4 Məzrəli bələdiyyəsi (əlavə)

5 Muradalılı bələdiyyəsi

6 Qaradonlu bələdiyyəsi

7 Qaraqaşlı bələdiyyəsi

8 Qulubəyli bələdiyyəsi

9 Xəlfəli bələdiyyəsi

10 Xoşçobanlı bələdiyyəsi

11 Yalavac bələdiyyəsi

12 Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi

 

80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsi

İmişli rayonu üzrə

1 Ağamalılar bələdiyyəsi

2 Ağaməmmədli bələdiyyəsi

3 Bəcirəvan bələdiyyəsi

4 Bəhrəmtəpə bələdiyyəsi

5 Boşçalılar bələdiyyəsi

6 Cəfərli bələdiyyəsi

7 Əliqulular bələdiyyəsi

8 Göbəktala bələdiyyəsi

9 Məmmədli bələdiyyəsi

10 Muradxanlı bələdiyyəsi

11 Oruclu bələdiyyəsi

12 Qaragüvəndikli bələdiyyəsi

13 Qaralar bələdiyyəsi

14 Qaravəlili bələdiyyəsi

15 Qızılkənd bələdiyyəsi (əlavə)

16 Sarıxanlı bələdiyyəsi (əlavə)

17 Telişli bələdiyyəsi

Beyləqan rayonu üzrə

18 Bünyadlı bələdiyyəsi

19 Dünyamalılar bələdiyyəsi

20 Gödəklər bələdiyyəsi

21 İmamverdili bələdiyyəsi

22 Qaralılar bələdiyyəsi

23 Sarısu bələdiyyəsi

24 Şərq bələdiyyəsi

25 Aşağı Çəmənli bələdiyyəsi

26 Aşıqalılar bələdiyyəsi

27 Bahar bələdiyyəsi

28 Qaradağlı bələdiyyəsi

29 Əhmədli bələdiyyəsi

30 İkinci Şahsevən bələdiyyəsi

31 Qəhrəmanlı bələdiyyəsi

32 Türklər bələdiyyəsi

 

81 saylı Beyləqan seçki dairəsi

1 Beyləqan bələdiyyəsi

2 Allahyarlı bələdiyyəsi

3 Baharabad bələdiyyəsi

4 Birinci Aşıqlı bələdiyyəsi

5 Birinci Şahsevən bələdiyyəsi

6 Bolsulu bələdiyyəsi

7 Əlinəzərli bələdiyyəsi

8 Əmirzeydli bələdiyyəsi

9 Eyvazalılar bələdiyyəsi

10 İkinci Aşıqlı bələdiyyəsi

11 Kəbirli bələdiyyəsi

12 Mayak bələdiyyəsi

13 Mil bələdiyyəsi

14 Milabad bələdiyyəsi

15 Orta Əlinəzərli bələdiyyəsi

16 Şəfəq bələdiyyəsi (əlavə)

17 Örənqala bələdiyyəsi

18 Tatalılar bələdiyyəsi

19 Təzəkənd bələdiyyəsi

20 Yeni Mil bələdiyyəsi

21 Yuxarı Aran bələdiyyəsi

22 Yuxarı Kəbirli bələdiyyəsi

 

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi

1 Ağcabədi bələdiyyəsi

2 Ağabəyli bələdiyyəsi

3 Aran bələdiyyəsi

4 Aşağı Avşar bələdiyyəsi

5 Avşar bələdiyyəsi

6 Cəfərbəyli bələdiyyəsi

7 Gələbədin bələdiyyəsi

8 Göyük bələdiyyəsi

9 Hacıbədəlli bələdiyyəsi

10 Kəbirli bələdiyyəsi

11 Mehrablı bələdiyyəsi

12 Muğanlı bələdiyyəsi

13 Nəcəfqulubəyli bələdiyyəsi

14 Pərioğlular bələdiyyəsi

15 Qaradolaq bələdiyyəsi

16 Qaravəlli bələdiyyəsi

17 Qiyaməddinli bələdiyyəsi

18 Şahsevən bələdiyyəsi

19 Şahsevən Təzəkənd bələdiyyəsi

20 Salmanbəyli bələdiyyəsi

21 Şənlik bələdiyyəsi

22 Təzəkənd bələdiyyəsi

23 Xocavənd bələdiyyəsi

24 Yeni Qaradolaq bələdiyyəsi

83 saylı Ağcabədi - Füzuli

seçki dairasi

Ağcabədi rayon üzrə

1 Arazbar bələdiyyəsi

2 Kəhrizli bələdiyyəsi

3 Boyat bələdiyyəsi

4 Hacılar bələdiyyəsi

5 Hindarx bələdiyyəsi

6 Hüsülü bələdiyyəsi

7 İmamqulubəyli bələdiyyəsi

8 Kürdlər bələdiyyəsi

9 Minaxorlu bələdiyyəsi

10 Poladlı bələdiyyəsi

11 Qaraxanlı bələdiyyəsi

12 Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi

13 Rəncbərlər bələdiyyəsi

14 Sarıcalı bələdiyyəsi

15 Sarvanlar bələdiyyəsi

16 Şərəfxanlı bələdiyyəsi

17 Taynaq bələdiyyəsi

 

84 saylı Füzuli seçki dairəsi

1 Qazaxlar bələdiyyəsi

2 Mollaməhərrəmli bələdiyyəsi

3 Şükürbəyli bələdiyyəsi

4 Horadiz bələdiyyəsi

5 Əhmədalılar bələdiyyəsi

6 Arayatlı bələdiyyəsi

7 Babı bələdiyyəsi

8 Kərimbəyli bələdiyyəsi

9 Aşağı Yağlıvənd bələdiyyəsi

10 Birinci Mahmudlu bələdiyyəsi

11 Bala Bəhmənli bələdiyyəsi

12 Əhmədbəyli bələdiyyəsi

13 Araz Dilağarda bələdiyyəsi

14 Araz Zərgər bələdiyyəsi

15 Aşağı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi

16 Yuxarı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi

17 Alxanlı bələdiyyəsi

18 Böyük Bəhmənli bələdiyyəsi

19 3 ¹-li Qayıdış bələdiyyəsi

20 8 ¹-li Qayıdış bələdiyyəsi

21 Zobucuq bələdiyyəsi

 

85 saylı Şamaxı seçki dairəsi

1 Şamaxı bələdiyyəsi

2 Avaxıl bələdiyyəsi

3 Bağırlı bələdiyyəsi

4 Birinci Çaylı bələdiyyəsi

5 Çarhan bələdiyyəsi

6 Dağ Bağırlı bələdiyyəsi

7 Dədəgünəş bələdiyyəsi

8 Dəmirçi bələdiyyəsi

9 Ərçiman bələdiyyəsi

10 Göylər bələdiyyəsi

11 Hacılı bələdiyyəsi

12 Hacıqədirli bələdiyyəsi

13 İkinci Cabanı bələdiyyəsi

14 Mədrəsə bələdiyyəsi

15 Məlhəm bələdiyyəsi

16 Məlikçobanlı bələdiyyəsi

17 Meysəri bələdiyyəsi

18 Mirikənd bələdiyyəsi

19 Muğanlı bələdiyyəsi

20 Nağaraxana bələdiyyəsi

21 Ovçulu bələdiyyəsi

22 Qaleybuğurd bələdiyyəsi

23 Qızmeydan bələdiyyəsi

24 Qonaqkənd bələdiyyəsi

25 Qurdtəpə bələdiyyəsi

26 Quşçu bələdiyyəsi

27 Sabir bələdiyyəsi

28 Saqiyan bələdiyyəsi

29 Şəhriyar bələdiyyəsi

 

86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi

1 İsmayıllı bələdiyyəsi

2 Cülyan-Müdri bələdiyyəsi

3 Burovdal bələdiyyəsi

4 Tağlabiyan bələdiyyəsi

5 Keyvəndi bələdiyyəsi

6 Zərnava bələdiyyəsi

7 Qoşakənd bələdiyyəsi

8 Lahıc bələdiyyəsi

9 Əhən bələdiyyəsi

10 Sulut bələdiyyəsi

11 Soltankənd bələdiyyəsi

12 Ruşan bələdiyyəsi

13 Qalagah bələdiyyəsi

14 İvanovka bələdiyyəsi

15 Quşencə bələdiyyəsi

16 Talıstan bələdiyyəsi

17 Diyallı bələdiyyəsi

18 Təzəkənd bələdiyyəsi

19 Zeyvə bələdiyyəsi

20 Tircan bələdiyyəsi

21 Basqal bələdiyyəsi

22 Sumağallı bələdiyyəsi

23 Qalacıq bələdiyyəsi

24 Topçu bələdiyyəsi

25 Qurbanəfəndi bələdiyyəsi

26 Cülyan bələdiyyəsi

27 Qalınçaq bələdiyyəsi

28 Hacıhətəmli bələdiyyəsi

29 Mollaisaqlı bələdiyyəsi

 

87 saylı Ağsu-İsmayıllı seçki dairəsi

Ağsu rayonu üzrə

1 Ağsu bələdiyyəsi

2 Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi

3 Bico bələdiyyəsi

4 Bozavand bələdiyyəsi

5 Çaparlı bələdiyyəsi

6 Cəlayir bələdiyyəsi

7 Çiyni bələdiyyəsi

8 Daşdəmirbəyli bələdiyyəsi

9 Dilman bələdiyyəsi

10 Ərəbmehdibəy bələdiyyəsi

11 Ərəbsarvan bələdiyyəsi

12 Ərəbuşağı bələdiyyəsi

13 Gəgəli bələdiyyəsi

14 Göydəlləkli bələdiyyəsi

15 Gürcüvan bələdiyyəsi

16 İlxıçı bələdiyyəsi

17 Kalva bələdiyyəsi

18 Kəndoba bələdiyyəsi

19 Ləngəbiz bələdiyyəsi

20 Muradlı bələdiyyəsi

21 Nəmirli bələdiyyəsi

22 Növcü bələdiyyəsi

23 Nuran bələdiyyəsi

24 Nüydü bələdiyyəsi

25 Padar bələdiyyəsi

26 Padarqışlaq bələdiyyəsi

27 Pirhəsənli bələdiyyəsi

28 Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

29 Qəşəd bələdiyyəsi

30 Rəhimli bələdiyyəsi

31 Xəlilli bələdiyyəsi

İsmayıllı rayonu üzrə

32 Qubaxəlilli bələdiyyəsi

33 Kürdmaşı bələdiyyəsi

34 Kəlbənd bələdiyyəsi

35 Aşıqbayramlı bələdiyyəsi

36 Gəraybəyli bələdiyyəsi

 

88 saylı Göyçay seçki dairəsi

1 Alpout bələdiyyəsi

2 Alxasava bələdiyyəsi

3 Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi

4 Bəydövül bələdiyyəsi

5 Bığır bələdiyyəsi

6 Çaxırlı bələdiyyəsi

7 Çərəkə bələdiyyəsi

8 Cəyirli bələdiyyəsi

9 İnçə bələdiyyəsi

10 Kürdşaban bələdiyyəsi

11 Ləkçılpaq bələdiyyəsi

12 Mallı Şıxlı bələdiyyəsi

13 Məlikkənd bələdiyyəsi

14 Mırtı bələdiyyəsi

15 Müskürlü bələdiyyəsi

16 Potu bələdiyyəsi

17 Qarabaqqal bələdiyyəsi

18 Qaraman bələdiyyəsi

19 Qaraməryəm bələdiyyəsi

20 Qızılağac bələdiyyəsi

21 Şəkər bələdiyyəsi

22 Yalman bələdiyyəsi

23 Yeniarx bələdiyyəsi

 

89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi

Göyçay rayonu üzrə

1 Göyçay bələdiyyəsi

2 Şəhadət bələdiyyəsi

3 Ərəbcəbirli bələdiyyəsi

Ağdaş rayonu üzrə

4 Güvəkənd bələdiyyəsi

5 Kotanarx bələdiyyəsi

6 Kükəl bələdiyyəsi

7 Ləki bələdiyyəsi

8 Qulbəndə bələdiyyəsi

9 Şəmsabad bələdiyyəsi

10 Xosrov bələdiyyəsi

11 Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi

 

90 saylı Ağdaş seçki dairəsi

1 Ağdaş bələdiyyəsi

2 Abad bələdiyyəsi

3 Aşağı Ləki bələdiyyəsi

4 Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi

5 Aşağı Zeynəddin bələdiyyəsi

6 Dəhnəxəlil bələdiyyəsi

7 Eymur bələdiyyəsi

8 Kotavan bələdiyyəsi

9 Gürcüva bələdiyyəsi

10 Mürsəl bələdiyyəsi

11 Orta Ləki bələdiyyəsi

12 Pirəzə bələdiyyəsi

13 Pirkəkə bələdiyyəsi

14 Qaradağlı bələdiyyəsi

15 Qobuüstu bələdiyyəsi

16 Qolqəti bələdiyyəsi

17 Qoşaqovaq bələdiyyəsi

18 Yenicə bələdiyyəsi

 

91 saylı Ucar seçki dairəsi

1 Ucar bələdiyyəsi

2 Alpout bələdiyyəsi

3 Boyat bələdiyyəsi

4 Çiyni bələdiyyəsi

5 Müsüslü bələdiyyəsi

6 Qarabörk bələdiyyəsi

7 Qaracallı bələdiyyəsi

8 Qaradağlı bələdiyyəsi

9 Qazıqumlaq bələdiyyəsi

10 Qazyan bələdiyyəsi

11 Quləbənd bələdiyyəsi

12 Ramal bələdiyyəsi

13 Rəstəcə bələdiyyəsi

14 Yuxarı Şilyan bələdiyyəsi

 

92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi

Zərdab rayonu üzrə

1 Zərdab bələdiyyəsi

2 Bəyimli bələdiyyəsi

3 Bıçaqçı bələdiyyəsi

4 Birinci Alıcanlı bələdiyyəsi

5 Çallı bələdiyyəsi

6 Dəkkəoba bələdiyyəsi

7 Dəli Quşçu bələdiyyəsi

8 Əlibəyli bələdiyyəsi

9 Əlvənd bələdiyyəsi

10 Gəlmə bələdiyyəsi

11 Gödəkqobu bələdiyyəsi

12 İsaqbağı bələdiyyəsi

13 Kəndəbil bələdiyyəsi

14 Körpükənd bələdiyyəsi

15 Məlikli bələdiyyəsi

16 Məlikumudlu bələdiyyəsi

17 Məmmədqasımlı bələdiyyəsi

18 Otmanoba bələdiyyəsi

19 Pərvanlı bələdiyyəsi

20 Qaravəlli bələdiyyəsi

21 Qoruqbağı bələdiyyəsi

22 Şahhüseynli bələdiyyəsi

23 Sarıqaya bələdiyyəsi

24 Şəftəhal bələdiyyəsi

25 Xanməmmədli bələdiyyəsi

26 Yarməmmədbağı bələdiyyəsi

27 Yuxarı Seyidlər bələdiyyəsi

Ucar rayonu üzrə

28 Bərgüşad bələdiyyəsi

29 Lək bələdiyyəsi

30 Xələc bələdiyyəsi

 

93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi

1 Bərdə bələdiyyəsi

2 Seyid Yusifli bələdiyyəsi

3 Cəyirli bələdiyyəsi

4 Divanlı bələdiyyəsi

5 Gərənə bələdiyyəsi

6 Güloğlular bələdiyyəsi

7 İkinci Hacallı bələdiyyəsi

8 Hacıbəyli bələdiyyəsi

9 Həsənqaya bələdiyyəsi

10 Kərimbəyli bələdiyyəsi

11 Mirzalıbəyli bələdiyyəsi

12 Mirzəcəfərli bələdiyyəsi

13 Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

14 Mollagüllər bələdiyyəsi

15 İkinci Nazırlı bələdiyyəsi

16 Qaradağlı bələdiyyəsi

17 Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

18 Qəhrəmanlı bələdiyyəsi

19 Samuxlu bələdiyyəsi

20 Şatırlı bələdiyyəsi

21 Şorəlli bələdiyyəsi

22 Tağılar bələdiyyəsi

23 Türkmən bələdiyyəsi

24 Yeni Daşkənd bələdiyyəsi

25 Yeni Əyricə bələdiyyəsi

26 Zümürxan bələdiyyəsi

 

94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi

1 Alaçadırlı bələdiyyəsi

2 Alpout bələdiyyəsi

3 Bala Qacar bələdiyyəsi

4 Bəcirəvan bələdiyyəsi

5 Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi

6 Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi

7 Böyük Qacar bələdiyyəsi

8 Çələbilər bələdiyyəsi

9 Dəymədağıldı bələdiyyəsi

10 Əliyanlı bələdiyyəsi

11 Əmirli bələdiyyəsi

12 Gülgəzli bələdiyyəsi

13 Hacallı bələdiyyəsi

14 Hacıəhmədli bələdiyyəsi

15 Hacılar bələdiyyəsi

16 Hüseynalılar bələdiyyəsi

17 Kələntərli bələdiyyəsi

18 Kətəlparaq bələdiyyəsi

19 Kolayır bələdiyyəsi

20 Körpüsındıran bələdiyyəsi

21 Lək bələdiyyəsi

22 Lənbəran bələdiyyəsi

23 Mehdili bələdiyyəsi

24 Məmmədli bələdiyyəsi

25 Məşədiibişli bələdiyyəsi

26 Mollalı bələdiyyəsi

27 Mustafaağalı bələdiyyəsi

28 Nazırlı bələdiyyəsi

29 Otuzikilər bələdiyyəsi

30 Piyadalar bələdiyyəsi

31 Qaradəmirçi bələdiyyəsi

32 Qazaxlar bələdiyyəsi

33 Qaratəpə bələdiyyəsi

34 Qarayusifli bələdiyyəsi

35 Şahvəlilər bələdiyyəsi

36 Şirvanlı bələdiyyəsi

37 Soğanverdilər bələdiyyəsi

38 Uğurbəyli bələdiyyəsi

39 Xanərəb bələdiyyəsi

40 Xəsili bələdiyyəsi

 

95 saylı Tərtər seçki dairəsi

1 Tərtər bələdiyyəsi

2 Buruc bələdiyyəsi

3 Cəmilli bələdiyyəsi

4 Dəmirçilər bələdiyyəsi

5 Ələsgərli bələdiyyəsi

6 Evoğlu bələdiyyəsi

7 Əskipara bələdiyyəsi

8 Hacıqərvənd bələdiyyəsi

9 Hüsənli bələdiyyəsi

10 İsmayılbəyli bələdiyyəsi

11 Köçərli bələdiyyəsi

12 Mamırlı bələdiyyəsi

13 Qapanlı bələdiyyəsi

14 Qaraağacı bələdiyyəsi

15 Qaradağlı bələdiyyəsi

16 Qaynaq bələdiyyəsi

17 Sarıcalı-Düyərli bələdiyyəsi

18 Səhləbad bələdiyyəsi

19 Seydimli bələdiyyəsi

20 Soyulan bələdiyyəsi

21 Xoruzlu bələdiyyəsi

22 Azad Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

 

96 saylı Goranboy-Naftalan

seçki dairəsi

Goranboy rayonu üzrə

1 Goranboy bələdiyyəsi

2 Ağamalıoğlu bələdiyyəsi

3 Alpout bələdiyyəsi

4 Bağçakürd bələdiyyəsi

5 Borsunlu bələdiyyəsi

6 Dəliməmmədli bələdiyyəsi

7 Dəyirmanlar bələdiyyəsi

8 Əzizbəyov bələdiyyəsi

9 Fəxralı bələdiyyəsi

10 Goranlı bələdiyyəsi

11 Hazırəhmədli bələdiyyəsi

12 Kələk bələdiyyəsi

13 Kürəkçay bələdiyyəsi

14 Muzdurlar bələdiyyəsi

15 Nadirkənd bələdiyyəsi

16 Nizami bələdiyyəsi

17 Qaradağlı bələdiyyəsi

18 Qaramusalı bələdiyyəsi

19 Qarqucaq bələdiyyəsi

20 Qazanbulaq bələdiyyəsi

21 Qırıqlı bələdiyyəsi

22 Quşçular bələdiyyəsi

23 Rəhimli bələdiyyəsi

24 Şadılı bələdiyyəsi

25 Sarov bələdiyyəsi

26 Səmədabad bələdiyyəsi

27 Veyisli bələdiyyəsi

28 Xınalı bələdiyyəsi

29 Xoylu bələdiyyəsi

30 Yolpaq bələdiyyəsi

31 Yolqulular bələdiyyəsi

Naftalan rayonu üzrə

32 Naftalan bələdiyyəsi (əlavə)

33 Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

 

97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər

seçki dairəsi

Goranboy rayonu üzrə

1 Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi

2 Buzluq bələdiyyəsi

3 Boluslu bələdiyyəsi

4 Gürzallar bələdiyyəsi

5 Nərimanlı bələdiyyəsi

6 Qaraçinar bələdiyyəsi

7 Qızılhacılı bələdiyyəsi

8 Rus Borisi bələdiyyəsi

9 Şəfəq bələdiyyəsi

10 Səfikürd bələdiyyəsi

11 Tap Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

12 Tatarlı

bələdiyyəsi

13 Todan bələdiyyəsi

14 Xan Qərvənd bələdiyyəsi

15 Yeni yol bələdiyyəsi

16 Zeyvə bələdiyyəsi

Tərtər rayonu üzrə

17 Bəyimsarov bələdiyyəsi

18 Sarov bələdiyyəsi

19 Borsunlu bələdiyyəsi

 

98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi

1 Şəmkir bələdiyyəsi

2 Atabəy bələdiyyəsi

3 Dağ Cəyir bələdiyyəsi

4 Çinarlı bələdiyyəsi

5 Əliyaqublu bələdiyyəsi

6 Hacıalılar bələdiyyəsi

7 Muxtariyyat bələdiyyəsi

8 Yeni Göyçə bələdiyyəsi

9 Yeni Həyat bələdiyyəsi

99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi

1 Bayramlı bələdiyyəsi

2 Çaparlı bələdiyyəsi

3 Çənlibel bələdiyyəsi

4 Dəllər Cəyir bələdiyyəsi

5 Dəllər Cırdaxan bələdiyyəsi

6 Dəllər Daşbulaq bələdiyyəsi

7 Dəllər bələdiyyəsi

8 Düyərli bələdiyyəsi

9 Ələsgərli bələdiyyəsi

10 İrmaşlı bələdiyyəsi

11 Qasımalılar bələdiyyəsi

12 Sabirkənd bələdiyyəsi

13 Sarıtəpə bələdiyyəsi

14 Şiştəpə bələdiyyəsi

15 Tatarlı bələdiyyəsi

16 Zəyəm Cırdaxan bələdiyyəsi

17 Zəyəm bələdiyyəsi

 

100 saylı Şəmkir-Daşkəsən

seçki dairəsi

Şəmkir rayonu üzrə

1 Abbaslı bələdiyyəsi

2 Aşağı Seyfəli bələdiyyəsi

3 İsgəndərli bələdiyyəsi

4 Keçili bələdiyyəsi

5 Könüllü bələdiyyəsi

6 Kür bələdiyyəsi

7 Mahmudlu bələdiyyəsi

8 Mehrili bələdiyyəsi

9 Nərimanlı bələdiyyəsi

10 Qapanlı bələdiyyəsi

11 Təzəkənd bələdiyyəsi

12 Yeniabad bələdiyyəsi

13 Yuxarı Seyfəli bələdiyyəsi

Daşkəsən rayonu üzrə

14 Daşkəsən bələdiyyəsi

15 Bayan bələdiyyəsi

16 Çovdar bələdiyyəsi

17 Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi

18 Kəmərqaya bələdiyyəsi

19 Quşçu bələdiyyəsi

 

101 saylı Göygöl-Daşkəsən

seçki dairəsi

Göygöl rayonu üzrə

1 Göygöl bələdiyyəsi

2 Aşıqlı bələdiyyəsi

3 Balçılı bələdiyyəsi

4 Çaykənd bələdiyyəsi

5 Çaylı bələdiyyəsi

6 Dozular bələdiyyəsi

7 Əlimədədli bələdiyyəsi

8 Göyçəkənd bələdiyyəsi

9 Mollacəlilli bələdiyyəsi

10 Hacıməlik bələdiyyəsi

11 Nadil bələdiyyəsi

12 Pənahlılar bələdiyyəsi

13 Qırıqlı bələdiyyəsi

14 Qızılca bələdiyyəsi

15 Quşçu bələdiyyəsi

16 Quşqara bələdiyyəsi

17 Sarısu bələdiyyəsi

18 Şəhriyar bələdiyyəsi

19 Toğanalı bələdiyyəsi

20 Topalhəsənli bələdiyyəsi

21 Üçtəpə bələdiyyəsi

22 Xaqani bələdiyyəsi

23 Yeni Zod bələdiyyəsi

24 Zurnabad bələdiyyəsi

Daşkəsən rayonu üzrə

25 Çanaqçı bələdiyyəsi

26 Çıraqlı bələdiyyəsi

27 Dəstəfur bələdiyyəsi

28 Əhmədli bələdiyyəsi

29 Əmirvar bələdiyyəsi

30 Gurbulaq bələdiyyəsi

31 Muşavaq bələdiyyəsi

32 Qabaqtəpə bələdiyyəsi

33 Qaraqullar bələdiyyəsi

34 Xoşbulaq bələdiyyəsi

35 Yuxarı Daşkəsən bələdiyyəsi

36 Zəylik bələdiyyəsi

37 Zinzahal bələdiyyəsi

 

102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi

Samux rayonu üzrə

1 Alabaşlı bələdiyyəsi

2 Ağasıbəyli bələdiyyəsi

3 Burunqovaq bələdiyyəsi

4 Çobanabdallı bələdiyyəsi

5 Əhmədbəyli bələdiyyəsi

6 Alıuşağı bələdiyyəsi

7 Füzuli bələdiyyəsi

8 Hacıalılı bələdiyyəsi

9 İnstitut bələdiyyəsi

10 Lək bələdiyyəsi

11 Samux bələdiyyəsi

12 Poylu bələdiyyəsi

13 Qarayeri bələdiyyəsi

14 Qırmızı Samux bələdiyyəsi

15 Qovlarsarı bələdiyyəsi

16 Salahlı bələdiyyəsi

17 Sərkar bələdiyyəsi

18 Seyidlər bələdiyyəsi

19 Yenikənd bələdiyyəsi

20 Zazalı bələdiyyəsi

21 Ziyadlı bələdiyyəsi

Şəmkir rayonu üzrə

22 Qaracəmirli bələdiyyəsi

23 Qasım İsmayılov bələdiyyəsi

24 Qılıncbəyli bələdiyyəsi

 

103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi

1 Gədəbəy bələdiyyəsi

2 Arıqdam bələdiyyəsi

3 Çaldaş bələdiyyəsi

4 Düzyurd bələdiyyəsi

5 Alnabat bələdiyyəsi

6 Gərgər bələdiyyəsi

7 Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi

8 Nərimankənd bələdiyyəsi

9 Qoşabulaq bələdiyyəsi

10 Miskinli bələdiyyəsi

11 Slavyanka bələdiyyəsi

12 Söyüdlü bələdiyyəsi

13 Zəhmətkənd bələdiyyəsi

 

104 saylı Gədəbəy-Tovuz

seçki dairəsi

Gədəbəy rayonu üzrə

1 Arıqıran bələdiyyəsi

2 Qaraməmmədli bələdiyyəsi

3 Arabaçı bələdiyyəsi

4 Düz Rəsullu bələdiyyəsi

5 Hacılar bələdiyyəsi

6 Novosaratovka bələdiyyəsi

 

7 Novoivanovka bələdiyyəsi

Tovuz rayonu üzrə

8 Ağbulaq bələdiyyəsi

9 Azaflı bələdiyyəsi

10 Bayramlı bələdiyyəsi

11 Böyük Qışlaq bələdiyyəsi

12 Çatax bələdiyyəsi

13 Çeşməli bələdiyyəsi

14 Dondar Quşçu bələdiyyəsi

15 Əhmədabad bələdiyyəsi

16 Əsrik Cırdaxan bələdiyyəsi

17 Göyəbaxan bələdiyyəsi

18 Həsənli bələdiyyəsi

19 Kirən bələdiyyəsi

20 Koxanəbi bələdiyyəsi

21 Qaradaş bələdiyyəsi

22 Qaralar bələdiyyəsi

23 Qəribli bələdiyyəsi

24 Sarıtala bələdiyyəsi

25 Alakol bələdiyyəsi

26 Yanıqlı bələdiyyəsi

 

105 saylı Tovuz seçki dairəsi

1 Abulbəyli bələdiyyəsi

2 Ağdam bələdiyyəsi

3 Əyyublu bələdiyyəsi

4 Bozalqanlı bələdiyyəsi

5 Dönük Qırıqlı bələdiyyəsi

6 Düz Cırdaxan bələdiyyəsi

7 Düz Qırıqlı bələdiyyəsi

8 Əlibəyli bələdiyyəsi

9 Əlimərdanlı b

ələdiyyəsi

10 Hunanlar bələdiyyəsi

11 İbrahimhacılı bələdiyyəsi

12 Qaraxanlı bələdiyyəsi

13 Qədirli bələdiyyəsi

14 Qovlar bələdiyyəsi

15 Vahidli bələdiyyəsi

16 Xatınlı bələdiyyəsi

 

106 saylı Tovuz-

Qazax-Ağstafa

seçki dairəsi

Tovuz rayonu üzrə

1 Tovuz bələdiyyəsi

2 Aşağı Mülkülü bələdiyyəsi

3 Aşağı Öysüzlü-Qazıqulu bələdiyyəsi

4 Aşağı Quşçu bələdiyyəsi

5 Hacıalılı bələdiyyəsi

6 Yuxarı Öysüzlü

bələdiyyəsi

Qazax rayonu üzrə

7 Ağköynək-Qarapapaq bələdiyyəsi

8 Çaylı bələdiyyəsi

9 Xanlıqlar bələdiyyəsi

Ağstafa rayonu üzrə

10 Həsənsu bələdiyyəsi

11 Köçəsgər bələdiyyəsi

12 Vurğun bələdiyyəsi

 

107 saylı Qazax seçki dairəsi

1 Qazax bələdiyyəsi

2 Alpout bələdiyyəsi

3 Aşağı Salahlı bələdiyyəsi

4 Aslanbəyli bələdiyyəsi

5 Birinci Şıxlı bələdiyyəsi

6 Canalı