Mətn ölçüsü:
  • 100%

Fəxri konsulluq nədir?

Fəxri konsulluq

Bu post konsul fəaliyyətinin sahələrindən biri olub, ştatdankənar fəxri konsul tərəfindən idarə olunur. Bir ölkənin digər ölkədəki fəxri konsulu həm onu təyin edən ölkənin, həm də təyin edildiyi ölkənin vətəndaşı ola bilər. Fəxri konsul onu təyin edən ölkənin hökumətindən maaş almır. Fəxri konsul kimi ona bu işdə kömək edən şəxslər və saxladığı personl da həmçinin təmsil etdiyi ölkə tərəfindən maliyyələşdirilmirlər. Fəxri konsul təyin edilmiş şəxs onu təyin edən ölkənin səfiri və ya baş konsulu ilə sıx əlaqəli fəaliyyət göstərir. Fəxri konsulun təmsil etdiyi ölkənin səfirinə və baş konsuluna tabeçiliyi isə sırf formal xarakter daşıyır. Fəxri konsulun fəaliyyəti əsasən təmsil etdiyi ölkə ilə vətəndaşı olduğu ölkənin iqtisadi, ticarət, idman və mədəni əlaqələrinin möhkəmlənməsi, keçirilən birgə tədbirlərin təşkili, iş adamları, elm adamları və aparıcı elitanın digar təbəqələri arasındakı əlaqələrin genişlənməsi və möhkımlənməsi ilə məşğul olur. Bir ölkənin digər ölkəyə yerli vətəndaşı fəxri konsul təyin etməsi, konsulun şəxsi keyfiyyətləri, mesenat fəaliyyəti, ikitərəfli əlaqələrin inkişafında oynadığı rolu nəzərə alınaraq həyara keçirilir və onu təyin edən ölkənin siyasi və biznes elitası arasındakı böyük nüfuza malik olmasından xəbər verir.

Fəxri konsulluğun üstünlükləri

Fəxri konsulluq hər bir şəxsin qarşında geniş imkanlar açır. Fəxri konsulluq konsula təmsil etdiyi ölkənin eksport və import resurslarına və onlara qoyulmuş kvotaya giriş imkanı verir. Qanun fəxri konsula bizneslə məşğul olmağa, təmsil etdiyi ölkədə istənilən layihəni həyata keçirməyə yaşıl işıq yandırır. Siyasi prosesləri çıxmaq şərti ilə fəxri konsullar onları təyin edən və vətəndaşı olduqları ölkə arasında bütün proseslərdə yaxından iştirak edə bilərlər. Qanunla fəxri konsulun baqajı gömrük nəzarətindən keçmir və diplomatik baqaj sayılır. Fəxri konsul hər iki ölkənin yüksək dairələrinin bütün tədbirlərində yaxından iştirak edir və əlaqələrin yaxşılaşdırılmasından cavabdeh şəxslərdən biri sayılır. Hər iki ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni və idman əlaqələrini əhatə edən bütün sahələrdəki islahatların aparılmasından, müxtəlif qanunların qəbulundan fəxri konsul həmişə xəbərdar edilir.

Fəxri konsulların hüquqi statusu

1963-cü ildə qəbul edilmiş Vyana Konvensiyasının III Maddəsi fəxri konsul və konsulluqların fəaliyyəti haqqında hüquqi bazanı təyin edir. Konvensiyanın 68-ci səhifəsində nəzərdə tutulmuş qaydada qeyd olunur ki, hır bir ölkə diplomatik korpusdan əlavə azad şəkildə istədi şəxsi fəxri konsul təyin edə bilər. Fəxri konsul səfir və ya baş konsuldan fərqli olaraq hər iki ölkənin yüksək dairələri ilə sıx əlaqəli şəxs olduğundan, hətta diplomatik qalmaqallar zamanı əlaqələrin bərpasında və anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasında böyük rol oynayır. Fəxri konsulluq istənilən bir şəxsə göstərilən ən böyük etimaddır və hər hansı bir xarici ölkənin, vətəndaşı olduğun ölkədə fəxri konsulu olmaq, gələcəkdə öz ölkənin maraqlarını, təmsil etdiyin ölkədə qorumaq və təmin edə bilmək imkanı deməkdir.

Ölkə.az